გარდაქმნა:

Waves გააფართოვოს ერთმანეთის მიყოლებით
ერთად Splash და ხმაური ყრუ;
ხალხი უმწეო გულშემატკივარი
გარდა ამისა, ერთ შემდეგ სხვა.
ტალღების ნება და ცივი მეტი
ცხელ შუადღისას სხივები;
ხალხი გვინდა აქვს სული ... და რა?
Soul მათ ტალღების ცივი!

ყველაზე ეწვია პასტერნაკის ლექსები:


ყველა პოეზია (შინაარსი ალფავიტის)

დატოვეთ პასუხი