Կարճ բանաստեղծություններ Պաստեռնակ

քվեարկել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Բորիս Պաստեռնակ