tarjima:

portali Yusuf Brodsky barcha she'rlari: https://brodskiy.su

Eng Pasternak she'rlar tashrif buyurdi:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply