Sevinc – Korney Çukovski

Xoşbəxt, xoşbəxtəm, xoşbəxtəm
Yüngül ağcaqayın,
Və onlara sevinclə
Qızılgüllər böyüyür.

Xoşbəxt, xoşbəxtəm, xoşbəxtəm
Qaranlıq aspen,
Və onlara sevinclə
Portağal böyüyür.

Buluddan gələn yağış deyildi
Və bir şəhər deyil,
Sonra buluddan düşdü
üzüm.

Və tarlaların üstündəki qarğalar
Birdən bülbül kimi oxudular.

Və yeraltı axınlar
Şirin bal axdı.

Toyuqlar pavaya çevrildi,
Keçəl - qıvrım.

Hətta dəyirman - və
Körpüdə rəqs etdi.

Beləliklə arxamca qaç
Yaşıl çəmənliklərə,
Mavi çayın üstündə
Bir göy qurşağı qövsü yüksəldi.

Göy qurşağındayıq
wska-ra-b-tövbə et,
Buludlarda oynayaq
Və oradan göy qurşağı
SLED, konki üzərində!

Dərəcəsi:
( Hələ reytinq yoxdur )
Dostlarınızla paylaşın:
Boris Pasternak