לתרגם:

אה, יד מלאה לשבות
המחרוזות של זהב הנבל.
חפש, כמו הלב ישאל,
לחמניות מדמיעות של עיניים;
לי בכל נשמע שוב מביא
ימים עצבים הוטסו.

לא, טוב באהבה רועדת
מבטו עלי להפסיק,
כדי זיכרון גורלי
אני זו שטבעה
אולם קיומה
ברגע אחד מחדש.

רוב ביקר את שיריו של פסטרנק:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה