перавесці на:

Я скончыўся, а ты жывая.
І вецер, скардзячыся і плачу,
Разгойдвае лес і дачу.
Не кожны сасну асобна,
А цалкам усё дрэва
З усёю далечай бязглуздай,
Як паруснікаў кузава
На роўнядзі бухты карабельнай.
І гэта не з зухаватасцю
Або з лютасьці бязмэтнай,
А каб у самоце знайсці словы
Табе для песні калыханкі.

Самыя чытаныя вершы Пастарнака:


усе вершы (змест па алфавіце)

пакінуць каментар