გრეხილი სიმღერა – korney Chukovsky

მსოფლიოში კაცი იყო,
მოხრილი ფეხები,
და ის მთელი საუკუნე დადიოდა
გადახვეულ ბილიკზე.

და გრეხილი მდინარის მიღმა
მრუდე სახლში
ზაფხულში და ზამთარში ცხოვრობდა
მრუდე თაგვები.

და ჭიშკართან დადგა
მოხრილი ხეები,
იქ წუხილით დავდიოდით
ხრინწიანი მგლები.

და მათ ჰქონდათ ერთი
მრუდე კატა,
და მან მიოვა.
ფანჯარასთან იჯდა.

და დახრილი ხიდის მიღმა
ღრიალიანი ქალი
ფეხშიშველი ჭაობში
გადახტა, გომბეშოსავით.

და ხელში იყო
ღრიალიანი ჯოხი,
და გაფრინდა მას შემდეგ
გრეხილი ჯაყვა.

შეფასება:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარე მეგობრებს:
ბორის პასტერნაკი